Zpráva
Sportovní třídy
07.10.2019 | Redakce
Systém školních tréninků by měl probíhat v návaznosti na školu a to, jak v ranních, tak i v odpoledních hodinách.

V návaznosti na ranní trénink, který začíná nejdříve v 6,15 – 6,30, do budoucna uvažujeme o začátcích tréninkových jednotek od 7,00 hodin, by následoval tréninkový program střelby a stickhandlingu na bruslích, případně Skatemill. Tento doplňkový trénink s dobou trvání cca 45 minut bude proveden pro celou skupinu formou kruhového tréninku. Konec doplňkového tréninku bude realizován tak, aby žáci stihli dorazit včas do školy na druhou vyučovací hodinu.

Žáci z nižších kategorií budou odváděni do školy jedním z trenérů.

Před odpolední tréninkovou jednotkou si taktéž vyzvedne žáky ve škole jeden z trenérů.

Při odpoledních trénincích by měla být zařazena kompenzační cvičení.

Sportovní třída je zaměřena na trénink dětí v návaznosti na školní rozvrh, kde chceme do budoucna využít i školní tělesnou výchovu k suché přípravě hráčů a cílem je vytvořit více času dětem v odpoledních hodinách pro přípravu do školy, jiné sportovní aktivity, výuku jazyků, společné rodinné odpoledne a podobně.

Jedinou starostí rodičů je dítě dovézt do školy, popřípadě na trénink ranní a pak pouze vyzvednout ratolest po ukončení školy, nebo tréninkových jednotek. Pro starší žáky, kteří už docházejí samotní, je tato starost vyřešena.

Letošní sezónou startujeme nultý ročník a věříme, že se bude dařit vše postupnými zkušenostmi zdokonalovat a vylepšovat.

Do budoucna:

S pozdravem:  Miroslav Bláha - Sportovní ředitel

                           Jan Tlačil - Sportovní manažer

                           Roman Heindl - šéftrenér kategorií MŽ - dorost

                           Jan Chudý - Vedoucí trenér Sportovního střediska  1.- 5. třída

Generální partner Všichni partneři